Δήλωση ΑπορρήτουΚαθώς η διαφύλαξη του δικαιώματος του πελάτη στην απόρρητη σύνδεση αποτελεί προτεραιότητα του ikatsikis.gr/eshop, παρακάτω διατυπώνεται η πρακτική προστασίας του απορρήτου, που ακολουθείται στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες, ώστε να τονιστεί η σημασία που δίδεται από τους δημιουργούς του ikatsikis.gr/eshop σε θέματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, επεξηγούνται σημαντικές έννοιες που σχετίζονται με τις συναλλαγές μέσω Διαδικτύου, προκειμένου να γίνουν εύκολα κατανοητοί και αντιληπτοί από τους χρήστες του.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λόγω της ιδιαιτερότητας του web site ikatsikis.gr/eshop (ηλεκτρονικό κατάστημα), απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αποστολή των προϊόντων στην διεύθυνση και στο πρόσωπο κάθε χρήστη/πελάτη.
Οι πληροφορίες αυτές δεν καθίστανται γνωστές σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.
Ειδικότερα, μεταξύ του ikatsikis.gr/eshop και του πελάτη συμφωνούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:
- Tο ikatsikis.gr/eshop δηλώνει και ο πελάτης αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κοινοποιούνται στο ikatsikis.gr/eshop και αφορούν τον πελάτη, χρησιμοποιούνται για την διαχείριση του αιτήματός του, δηλαδή για την εκτέλεση της συναλλαγής που επιθυμεί ο πελάτης, καθώς και για την ενημέρωσή του σχετικά με μελλοντικές προσφορές και ενέργειες του ikatsikis.gr/eshop. Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι αποκλειστικά το ikatsikis.gr/eshop, στα πλαίσια της συναλλαγής, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο το ikatsikis.gr/eshop είναι υποχρεωμένο ή δικαιούται να ανακοινώνει τα συγκεκριμένα στοιχεία, βάσει συγκατάθεσης του πελάτη, νόμου ή δικαστικής απόφασης.
- Tο ikatsikis.gr/eshop δηλώνει ότι κατά το διάστημα τήρησης των εν λόγω στοιχείων/προσωπικών δεδομένων, θα τα χρησιμοποιεί σύννομα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Το ikatsikis.gr/eshop θα διαγράφει τα στοιχεία αυτά από το αρχείο του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Ο πελάτης, απευθυνόμενος εγγράφως (e-mail), προς το ikatsikis.gr/eshop, έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από αυτό, δικαίωμα διόρθωσης αυτών, καθώς και δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, οποτεδήποτε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997).
- Tο ikatsikis.gr/eshop λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη/πελάτη και των μεταδιδόμενων πληροφοριών και δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εντούτοις, το ikatsikis.gr/eshop δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου, στον βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με την λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Επίσης, το ikatsikis.gr/eshop δεν ευθύνεται για τυχόν άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υποστεί ο χρήστης από την πρόσβασή του στο Διαδίκτυο.
- Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές μεταξύ των πελατών ή μεταξύ πελατών και τρίτων, οι οποίες θα οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω του ikatsikis.gr/eshop, το τελευταίο δηλώνει ότι, τυχόν άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του πελάτη επιτρέπεται μόνο εφόσον το ikatsikis.gr/eshop κληθεί να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Ρητά συμφωνείται ότι οι παραπάνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας που ισχύουν επί των συναλλαγών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Προσωπικές Πληροφορίες

Αυτόματα Καταγεγραμμένες Πληροφορίες.
Ο web server του ikatsikis.gr/eshop καταγράφει αυτόματα κάποιες πληροφορίες για να μας βοηθάει να διαγνώσουμε έγκαιρα προβλήματα, να διαχειριζόμαστε το web site και να συλλέγονται από το ikatsikis.gr/eshop ευρύτερες δημογραφικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες (δεν είναι προσωπικά προσδιορίσιμες) και περιέχουν τα domain names και/ή τις I.P. διευθύνσεις των browsers που επισκέπτονται το site μας, την ημέρα και ώρα που έγινε η επίσκεψη και άλλες (πάντοτε) μη εξατομικευμένες προσδιορίσιμες πληροφορίες.
Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων.
Στοιχεία Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών
Στοιχεία πιστωτικών καρτών σας ζητούνται κατά την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας εφόσον επιλέξετε τον σχετικό τρόπο πληρωμής και αφορούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική διαβίβαση τους μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος προς το τραπεζικό σύστημα για την ολοκλήρωση της πληρωμή σας και μόνο. Η Ι.ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΣΙΑ ΟΕ δεν κρατάει κανένα στοιχείο πιστωτικών καρτών στα συστήματα της.