Πλαίσιο κειμένου:

Η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει προϊόντα τόσο στην φάση κατασκευής μια οικοδομής όσο και στον εξοπλισμό μιας κατοικίας με είδη εξωτερικού χώρου, καθώς επίσης εργαλεία και είδη καθημερινής χρήσης.

Στη φάση κατασκευής διαθέτουμε προϊόντα όπως : αδρανή υλικά, τσιμέντα, τούβλα, κερα-μίδια, βελτιωτικά κονιαμάτων, μονωτικά, μεμβράνες, πλέγματα, ξυλεία, λαμαρίνες, σιδηρο-δοκούς, υδραυλικά, χρώματα, πλακίδια, είδη υγιεινής και πέτρες δόμησης και διακόσμησης.

Για τον εξοπλισμό μια κατοικίας διαθέτουμε προϊόντα όπως : είδη μπάνιου και υδραυλικά, είδη κιγκαλερίας, θερμάστρες, είδη κήπου, πλέγματα περίφραξης καθώς και μπάρμπεκιου.

Τέλος διαθέτουμε εργαλεία για ιδιώτες και επαγγελματίες όπως και αναλώσιμα αυτών.

Περιγράψτε εν συντομία τα οφέλη από τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Αλλάξτε την εικόνα με μια δική σας, όπως μια εικόνα της υπηρεσίας.

Οικοδομικά Υλικά

Είδη Υγιεινής —  Πλακίδια

Περιγράψτε εν συντομία τα οφέλη από τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Αλλάξτε την εικόνα με μια δική σας, όπως μια εικόνα της υπηρεσίας.

Σιδηρικά  - Υδραυλικά  - Χρώματα

Περιγράψτε εν συντομία τα οφέλη από τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Αλλάξτε την εικόνα με μια δική σας, όπως μια εικόνα της υπηρεσίας.

Πέτρες  - Διακοσμητικά  -

Περιγράψτε εν συντομία τα οφέλη από τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Αλλάξτε την εικόνα με μια δική σας, όπως μια εικόνα της υπηρεσίας.